top of page

GDPR, integritetspolicy

 

Integritetspolicy

Introduktion

Välkommen till Lifeboost Sveriges webbplats och onlinebutik. Den här integritetspolicy beskriver reglerna och bestämmelserna för användning av alla sidor på Lifeboost Sveriges webbplats. När du använder den här webbplatsen godkänner du alla regler på den här sidan. Om du har frågor kontakta mig gärna.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Lifeboost Sveriges verksamhet är Sofia Edeland personuppgiftsansvarig (org. nummer 8811274847, Vasagatan 36, 41124 Göteborg).

Kakor

Den här webbplatsen använder kakor (cookies på engelska). Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. 

 

En kaka är en textfil som används av webbläsaren för att ge användaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Vi använder två sorters kakor.

 

Den ena sorten kallas sessionskaka och den sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. Kakan försvinner när du stänger webbläsaren. Den andra sortens kaka lagras i din dator en längre tid och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen. Du kan ta bort dessa kakor från din webbläsare.

 

Om du inte accepterar användandet av kakor kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar så att din webbläsare vägra alla eller vissa kakor. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en kaka på din dator. Du kan ta reda på mer om  hur man inaktiverar cookies här.

 

Om du inaktiverar eller vägrar kakor, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungerar korrekt.

Licens

Om inte annat anges äger Lifeboost Sverige immateriella rättigheter för allt material på Lifeboost Sveriges webbplats och webbutik. Alla immateriella rättigheter är reserverade.

Användarkommentarer

Jag förbehåller mig rätten att övervaka, redigera eller ta bort eventuella kommentarer som lämnats på webbplatsen.

Vilka personuppgifter samlas in?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Dessa uppgifter kan handla om exempelvis namn och e-postadresser. Jag behandlar i huvudsak ditt namn och e-mail samt i vissa fall telefonnummer. Jag behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig.

Vem jag delar dina personuppgifter med

För att driva min verksamhet effektivt och säkert måste jag ibland dela dina personuppgifter med andra (pålitliga) parter som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan vara databehandlare, redovisningskonsult, professionella rådgivare från andra branscher (som juridik och finans) IT-stöd vid behov samt offentliga myndigheter som t.ex Skatteverket: när jag är skyldiga att rapportera till dem.

 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter avseende din information

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Rätt till begränsning

Den registrerade har i vissa situationer rätt att kräva att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas. Begränsning innebär i praktiken att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Informationssäkerhet

För mig är informationssäkerhet lika viktigt som integritet.

Jag använder exempel starka lösenord, datakryptering, tvåfaktorsautentisering och flera andra åtgärder för att säkra data och förhindra obehöriga från att komma åt, ändra, radera eller på något sätt påverka den data jag lagrar, inklusive dina personuppgifter. Allt för att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. 

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

I vissa fall kommer dina personuppgifter att överföras till ett "tredje land", det vill säga utanför EU/EES. Till exempel där jag använder databehandlare för att hantera webbinfrastruktur i molnet. Jag använder endast databehandlare som jag litar på.

Ändringar av denna integritetspolicy och framtida behandling

Om jag ändrar mina processer eller förändringar i lagstiftning sker kommer denna integritetspolicy att uppdateras.  Jag kommer då att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicy på copylollo.se./integritetspolicy (den här sidan). Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida. Då uppdateras datumet "Senast uppdaterad" längst ned i denna integritetspolicy.

Uppdaterad 13 oktober 2023
bottom of page